Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 1 maart 2016
1.
Inventarisatie onderwerpen mondeling overleg met de Minister van Veiligheid en Justitie op 8 maart 2016

De commissies bespreken welke lopende dossiers zij in het bijzonder aan de orde wensen te stellen bij het mondeling overleg met de minister van Veiligheid en Justitie op 8 maart 2016 en besluiten om naast het Europees Openbaar Ministerie ook privacybescherming, inclusief gevolgen arrest-Schrems, met de minister te willen bespreken.

2.
E130041

Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

De commissies bespreken de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 8 februari 2016 (33709, T) over het Europees Openbaar Ministerie en de EU-fraudebestrijding en besluiten de brief te betrekken bij het mondeling overleg met de minister op 8 maart a.s.

3.
E150044

Commissiemededeling inzake de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda: EU actieplan tegen de illegale handel in en het gebruik van vuurwapens en explosieven

De commissies bespreken de brief van 15 februari 2016 inzake EU-actieplan ter bestrijding van de illegale handel in en het gebruik van vuurwapens en explosieven (34416, A). Zij besluiten de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren