Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 1 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150040 - Voorstel voor een verordening betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online inhoudsdiensten in de interne markt

-
E150039, E150040, E150041, E150042 en E150043

Commissiemededeling: Naar een modern, meer Europees kader voor auteursrechten; Commissiemededeling: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel; Voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen; Voorstel voor een verordening betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online inhoudsdiensten in de interne markt; Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 15 maart 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren