Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 8 maart 2016
1.
32.317, FW

Brief inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad 10 en 11 maart 2016 en monitoringsoverzicht JBZ-dossiers 1e kwartaal 2016; JBZ-Raad

De commissie bespreekt de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 10- 11 maart 2016 en besluit de onderwerpen die in de portefeuille van de minister van V&J liggen te betrekken bij het mondeling overleg met de minister volgend op deze vergadering (8 maart 2016).

2.
Europese aanpak vluchtelingencrisis

Europese migratieagenda, Europese Grens- en Kustwacht, Schengen

De commissie besluit om op 22 maart 2016 de recente ontwikkelingen in de Europese aanpak van de vluchtelingencrisis te agenderen. Hierbij wordt betrokken het verslag van het mondeling overleg met de staatssecretaris van V&J van 1 maart 2016, de recent ontvangen brieven van de regering aan de Eerste Kamer en het nog te ontvangen verslag en uitwerking van de recente afspraken die de EU met Turkije heeft gemaakt met het oog op het terugdringen van de vluchtelingenstroom.

3.
32317, FX

verslag van een schriftelijk overleg over een Europese forensische ruimte

De commissie besluit de brief van de minister van V&J van 4 maart 2016 inzake geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad 25-26 januari 2016 (Europese forensische ruimte) voor kennisgeving aan te nemen.

4.
FEMM ICM: "Women refugees and asylum seekers in the EU"

Het lid Stienen (D66) doet mondeling verslag van de bijeenkomst van de interparlementaire commissievergadering van FEMM op 3 maart jl. over vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers. Naar aanleiding van het verslag besluit de commissie om in schriftelijk overleg te treden met de regering. Op 22 maart 2016 levert het lid Stienen hiervoor een inbreng.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren