Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 maart 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160005 - Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schaden

- Europese voorstellen belastingontwijking

De commissie besluit op 5 april 2016 in schriftelijk overleg te treden met de regering en/of de Europese Commissie over de Europese voorstellen inzake belastingontwijking. De fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Van Rij), SP (Köhler) en Van Rooijen (50PLUS) overwegen inbreng te leveren. De commissie zal de minister van Financiën tevens verzoeken de Eerste Kamer op dezelfde wijze te informeren als de Tweede Kamer, die onlangs een parlementair behandelvoorbehoud plaatste bij het voorstel voor een richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM(2016)26.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren