Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 22 maart 2016
1.
E160006

Voorstel voor een verordening betreffende het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering

De commissies besluiten het voorstel voor kennisgeving aan te nemen.

2.
Besluitenlijst PVG Themaconferentie Energie en afvaardiging Eerste Kamerdelegatie

Het lid Meijer (SP) wenst deel te nemen aan de deelsessie over Circular Economy.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer