Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 maart 2016
1.
Nabespreking mondeling overleg met de minister van Veiligheid en Justitie

De commissies bespreken het mondeling overleg met de minister van V&J d.d. 8 maart 2016 na. Er worden twee toezeggingen opgenomen in de registratie waarop nog een schriftelijke reactie wordt verwacht.

2.
32317, FY

De commissies stemmen in met de conceptbrief inzake afspraken betreffende parlementair instemmingsrecht in enkele JBZ-dossiers en stemmen er tevens mee in dat de commissie EUZA van de Tweede Kamer deze brief mede namens de commissies I&A/JBZ en V&J van de Eerste Kamer zal versturen.

3.
BNC-fiche: Machtigingsbesluit en verordeningen nauwere samenwerking inzake huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerd partnerschap

De commissies nemen het BNC-fiche voor kennisgeving aan.

4.
Rondvraag

Het lid Swagerman (VVD) stelt dat een aantal spoedeisende wetsvoorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie de Eerste Kamer nog altijd niet hebben bereikt, ondanks het feit dat de gewenste datum van inwerkingtreding spoedig nadert of inmiddels zelfs verstreken is. De commissies verzoeken de griffie het ministerie hierop te attenderen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren