Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 29 maart 2016
1.
34336

Wet verbetering hybride markt WGA

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 april 2016.

2.
34255

Initiatiefvoorstel-Lodders Wet verbeterde premieregeling

De commissie verzoekt de initatiefneemster om een technische briefing met medewerking van ambtenaren van het ministerie op 5 april 2016. De commissie zal op 5 april tevens een besluit nemen over een mogelijke versnelling van de wijze van behandeling van het wetsvoorstel. De staf gaat na of inwerkingtreding met ingang van 1 augustus 2016 tot de mogelijkheden behoort.

3.
E160003

Voorstel voor een richtlijn inzake de herziening van richtlijn 96/71/EG over de detachering van medewerkers

De commissie besluit op 19 april 2016 inbreng te leveren voor een brief aan de regering. Zij stelt het op prijs om op dezelfde wijze en met dezelfde frequentie over het voorstel geïnformeerd te worden als de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren