Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 12 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E120003 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

-
E110005, E120003 en E120004

Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR); Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

De commissies nemen de brief van de minister van V&J d.d. 6 april 2016 inzake schriftelijke stemming dataprotectiepakket (33169, AG) voor kennisgeving aan.

-
T02246

Toezegging Kabinetsstandpunt ten aanzien van de uitzonderingsbepalingen voor wetenschappelijk onderzoek in de ontwerpverordening gegevensbescherming (32.317)

De commissies bespreken de brief van de minister van V&J d.d. 5 april 2016 inzake verwerking van persoonsgegevens (33169, AF). De fractie van D66 (Bredenoord) geeft aan in schriftelijk overleg te willen treden. De status van toezegging T02246 blijft ongewijzigd (openstaand).


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren