Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 19 april 2016
1.
34391

Wet uitwerking Autobrief II

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 17 mei 2016.

2.
Terugkoppeling interparlementaire bijeenkomst TAXE II in het Europees Parlement op 18 april jl.

Tijdens de terugkoppeling van de TAXE II bijeenkomst meldt het lid Van Rij dat de ATAP en CbC-reporting-voorstellen (zie: E160004 en E160005) op 25 mei 2016 in de ECOFIN-Raad besproken zullen worden, waarbij mogelijk besluitvorming aan de orde is. De commissie wil graag voor die datum antwoord op de schriftelijke vragen over beide richtlijnen. Daarnaast zal de staf nagaan hoever de behandeling in de Tweede Kamer is. De commissie uit tenslotte de wens om mogelijk in mondeling overleg te treden met de staatssecretaris voordat de voorstellen in de ECOFIN-Raad ter sprake komen. De staf gaat na of dit mogelijk is.

3.
E160010

Commissiemededeling over een actieplan betreffende de BTW

De commissie verzoekt de staf na te gaan hoe de Tweede Kamer de mededeling over een actieplan betreffende de BTW behandelt.

4.
E160011

Voorstel voor een richtlijn over de bekendmaking van inkomstenbelastinginformatie van bepaalde ondernemingen en branches

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering over het voorstel voor een richtlijn over de bekendmaking van inkomstenbelastinginformatie van bepaalde ondernemingen en branches na ontvangst van het BNC-fiche. De fracties van CDA, SP, 50PLUS en PvdA overwegen inbreng te leveren.

5.
Rondvraag

Er is aangegeven dat een CPB visitatierapport inmiddels is gepubliceerd in de media. De staf zal dit nagaan en rondsturen aan de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren