Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 19 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160008 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en gegevens over weigering van toegang ten aanzien van derdelanders die de buitengrenzen van de EU overschrijden

- 32317, GE

Brief inzake geannoteerde agenda van de JBZ Raad 21 april 2016; JBZ-Raad

De commissie neemt de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 21 april 2016, aangeboden bij brief van 14 april 2016, voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren