Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 19 april 2016
1.
T02246

Toezegging Kabinetsstandpunt ten aanzien van de uitzonderingsbepalingen voor wetenschappelijk onderzoek in de ontwerpverordening gegevensbescherming (32.317)

Naar aanleiding van de brief van de minister van V&J d.d. 5 april 2016 in reactie op toezegging T02246 overweegt de fractie van D66 (Bredenoord) of zij in schriftelijk overleg wil treden met de regering. Morgen, woensdag 20 april 2016, zal het lid Bredenoord aangeven of zij inbreng wenst te leveren.

2.
Mededelingen en informatie

De commissie inventariseert welke leden wensen deel te nemen aan de technische briefing over het EU-VS Privacy Shield op 17 mei 2016 in de Tweede Kamer.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren