Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 19 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E120003 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

-
T02246

Toezegging Kabinetsstandpunt ten aanzien van de uitzonderingsbepalingen voor wetenschappelijk onderzoek in de ontwerpverordening gegevensbescherming (32.317)

Naar aanleiding van de brief van de minister van V&J d.d. 5 april 2016 in reactie op toezegging T02246 overweegt de fractie van D66 (Bredenoord) of zij in schriftelijk overleg wil treden met de regering. Morgen, woensdag 20 april 2016, zal het lid Bredenoord aangeven of zij inbreng wenst te leveren.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren