Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 26 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150009 - Commissiemededeling: Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa

-
Digitale interne markt (DIM)

Vier mededelingen van de Europese Commissie inzake de digitale interne markt (DIM)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer meer bekend is omtrent de behandeling door de Tweede Kamer van de vier mededelingen van de Europese Commissie inzake de digitale interne markt (DIM).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer