Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160005 - Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schaden

- E160004 / E160005

Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schaden; Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

De commissie besluit op dit moment geen inbreng te leveren ten behoeve van schriftelijk overleg inzake E160004 en E160005, maar het verloop van de besprekingen even af te wachten.

De commissie besluit dat de inbrengdatum voor schriftelijk overleg inzake E160011 31 mei 2016 wordt.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren