Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 17 mei 2016
1.
32317, GG

Brief inzake verslag JBZ-Raad van 21 april 2016; JBZ-Raad

De commissie besluit de brief inzake verslag JBZ-Raad van 21 april 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

2.
32317, GH

De commissie besluit de brief inzake geannoteerde agenda van JBZ-Raad van 20 mei 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Herzien pakket Slimme Grenzen

De fracties van de VVD (Duthler), de PvdA (Schrijver) en GroenLinks (Strik) leveren inbreng voor een schriftelijk overleg over het herziene pakket Slimme Grenzen op dinsdag 24 mei 2016 (zie edossiers E160007, E160008, E160009).

4.
Europese aanpak vluchtelingencrisis

De commissie besluit om met inbreng van de leden Stienen (D66) en Strik (GroenLinks) een conceptcommissiebrief op te stellen met vragen over de juridische gevolgen van de EU-Turkije Verklaring op Europees en nationaal niveau. Een conceptbrief zal deze week worden rondgestuurd in de commissie voor instemming.

5.
Herziening gemeenschappelijk Europees asielstelsel (E160013, E160014, E160015)

De commissie besluit om het eerste wetgevingspakket in de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel in behandeling te nemen. Het lid Strik van de fractie van GroenLinks kondigt aan inbreng voor schriftelijk overleg te zullen leveren op 7 juni 2016.

6.
Voorzittersconferentie: parlementaire controle op Europol

De commissie bespreekt eventuele uitgangspunten ten behoeve van de discussie over de parlementaire controle op Europol tijdens de Voorzittersconferentie op 22-24 mei 2016 en ziet geen noodzaak om de Kamervoorzitter bijzonderheden mee te geven.

7.
Rondvraag

Naar aanleiding van de rondvraag vraagt het lid Strik (GL) aandacht voor de parlementaire seminar over Alternatives to the immigration detention of children from a legal, practical and implementation perspective die op 19 mei 2016 in de Tweede Kamer wordt georganiseerd in het kader van PACE.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren