Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 17 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130019 - Voorstel voor een verordening betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ

-
Voorzittersconferentie: parlementaire controle op Europol

De commissie bespreekt eventuele uitgangspunten ten behoeve van de discussie over de parlementaire controle op Europol tijdens de Voorzittersconferentie op 22-24 mei 2016 en ziet geen noodzaak om de Kamervoorzitter bijzonderheden mee te geven.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren