Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 17 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160008 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en gegevens over weigering van toegang ten aanzien van derdelanders die de buitengrenzen van de EU overschrijden

- 32317, GG

Brief inzake verslag JBZ-Raad van 21 april 2016; JBZ-Raad

De commissie besluit de brief inzake verslag JBZ-Raad van 21 april 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

- Herzien pakket Slimme Grenzen

De fracties van de VVD (Duthler), de PvdA (Schrijver) en GroenLinks (Strik) leveren inbreng voor een schriftelijk overleg over het herziene pakket Slimme Grenzen op dinsdag 24 mei 2016 (zie edossiers E160007, E160008, E160009).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren