Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 17 mei 2016
1.
E160012

Commissiemededeling: Uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda ter bestrijding van terrorisme en ter voorbereiding van een echte en doeltreffende veiligheidsunie

De commissies zien af van schriftelijk overleg over de Commissiemededeling.

2.
EU-VS Privacy Shield

De commissies besluiten in schriftelijk overleg te treden over de brief van de minister van V&J d.d. 29 april 2016 inzake het EU-VS Privacy Shield. Afhankelijk van de (voortgangs)informatie tijdens de technische briefing over het EU-VS Privacy Shield, wordt de inbrengdatum op 24 of 31 mei bepaald. De leden zullen hierover via de mail geïnformeerd worden.

3.
E110016 en E110017

De commissies bespreken de brief van de minister van V&J d.d. 29 april 2016 inzake een vooraankondiging van een verzoek voor parlementaire instemming op twee conceptverordeningen over nauwere samenwerking inzake IPR huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap. De commissies besluiten ermee in te stemmen dat een verzoek voor parlementaire instemming versneld wordt behandeld zodra het schriftelijk verzoek van de minister van V&J, naar verwachting begin juni, wordt aangeboden.

4.
Bezoek Transatlantic Legislators Dialogue 27 juni 2016

Geen van de aanwezige leden van de commissies wenst deel te nemen aan enkele programmaonderdelen van het bezoek van de Transantlantic Legislators Dialogue op 27 juni 2016.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren