Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 17 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E110017 - Voorstel voor een verordening over de vermogensrechtelijke gevolgen van een scheiding van koppels uit andere relatievormen

- E110016 en E110017

De commissies bespreken de brief van de minister van V&J d.d. 29 april 2016 inzake een vooraankondiging van een verzoek voor parlementaire instemming op twee conceptverordeningen over nauwere samenwerking inzake IPR huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap. De commissies besluiten ermee in te stemmen dat een verzoek voor parlementaire instemming versneld wordt behandeld zodra het schriftelijk verzoek van de minister van V&J, naar verwachting begin juni, wordt aangeboden.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren