Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 mei 2016
1.
E160016

Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Europese Commissie betreffende het EU-VS Privacy Shield

De commissies besluiten in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van de minister van V&J d.d. 29 april inzake het EU-VS Privacy Shield en de technische briefing d.d. 17 mei 2016 over het EU-VS Privacy Shield. De inbreng van het lid Bredenoord (D66) zal worden verspreid in de commissie voor eventuele aansluiting door andere fracties en bijkomende vragen. De conceptbrief wordt op 31 mei a.s. voor goedkeuring geagendeerd.

2.
EU-VS Parapluverdrag

De commissies besluiten naar aanleiding van de brief van de minister van V&J d.d. 20 mei 2016 inzake tekening Parapluverdrag EU-VS (EK 32.317, GI) in schriftelijk overleg te treden met de regering. Een conceptcommissiebrief wordt door de staf opgesteld in overleg met de commissievoorzitters.

3.
T02246

Toezegging Kabinetsstandpunt ten aanzien van de uitzonderingsbepalingen voor wetenschappelijk onderzoek in de ontwerpverordening gegevensbescherming (32.317)

De commissies bespreken de brief van de minister van V&J d.d. 5 april 2016 in reactie op toezegging T02246 en besluiten de brief voor kennisgeving aan te nemen. De commissies besluiten de status van de toezegging met nummer T02246 op voldaan te zetten.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren