Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E120003 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

-
T02246

Toezegging Kabinetsstandpunt ten aanzien van de uitzonderingsbepalingen voor wetenschappelijk onderzoek in de ontwerpverordening gegevensbescherming (32.317)

De commissies bespreken de brief van de minister van V&J d.d. 5 april 2016 in reactie op toezegging T02246 en besluiten de brief voor kennisgeving aan te nemen. De commissies besluiten de status van de toezegging met nummer T02246 op voldaan te zetten.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren