Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 31 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160020 - Voorstel voor een verordening betreffende de samenwerking tussen nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming

- E160018, E160019 en E160020

Voorstel voor een verordening betreffende de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie op basis van nationaliteit, woonplaats of plaats van vestiging binnen de eengemaakte markt;Voorstel voor een verordening betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten;Voorstel voor een verordening inzake de samenwerking tussen nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot na ontvangst van de BNC-fiches.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren