Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA) van 7 juni 2016
1. Follow-up mondeling overleg over het Europees Semester van 26 april 2016

Europees Semester 2016

De commissies nemen de brieven van de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken (CXVII G, CXVII H en CXVII F) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren