Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 5 juli 2016
1.
Europese aanpak vluchtelingencrisis

Het lid Stienen (D66) geeft een mondelinge terugkoppeling over een werkbezoek dat zij heeft gebracht aan Gaziantep, Turkije, in het kader van de opvang van Syrische vluchtelingen aldaar.

2.
32317, GP

JBZ-Raad

De commissie besluit het verslag van de JBZ-Raad van 9-10 juni 2016, aangeboden bij brief van bewindslieden van V&J van 27 juni 2016, voor kennisgeving aan te nemen.

3.
32317, GS

JBZ-Raad

De commissie besluit de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 7-8 juli 2016, aangeboden bij brief van bewindslieden van V&J van 29 juni 2016, voor kennisgeving aan te nemen.

4.
E160024

Voorstel voor een Verordening betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken, inzake de ouderlijke verantwoordelijkheiden en inzake internationale kinderontvoering

De commissie besluit om het voorstel voor een verordening op dit moment niet actief in behandeling te nemen. Aangezien het hier een procedure betreft waarop het instemmingsrecht van de Kamers geldt, zal het e-dossier worden aangevuld met informatie over het lopende wetgevingstraject.

5.
T02247

Toezegging Informeren over stand van zaken ontwerprichtlijn Netwerk- en Informatiebeveiliging (32.317)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van V&J van 24 juni 2016 voor kennisgeving aan te nemen. De status van de toezegging met nummer T02247 wordt gewijzigd in voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren