Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 5 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E110017 - Voorstel voor een verordening over de vermogensrechtelijke gevolgen van een scheiding van koppels uit andere relatievormen

- 32317, GP

JBZ-Raad

De commissie besluit het verslag van de JBZ-Raad van 9-10 juni 2016, aangeboden bij brief van bewindslieden van V&J van 27 juni 2016, voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren