Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 13 september 2016
1. 34158

Initiatiefvoorstel-Taverne Informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 11 oktober 2016.

2. E160033

Gezamenlijke mededeling: Elementen voor een EU-breed strategisch kader voor steun aan de hervorming van de veiligheidssector

De fractie van D66 (Schaper) levert inbreng. Deze zal nog circuleren in de commissie.

3. E160017

Gezamenlijke mededeling voor een gezamenlijk kader voor de bestrijding van hybride bedreigingen: een reactie van de Europese Unie

De commissie besluit de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 16 juli jl. voor kennisgeving aan te nemen.

4. Voorstellen COM(2016)470, 443 en 444

De commissie besluit deze voorstellen voor Raadsbesluiten op 11 oktober a.s. voor inbreng te agenderen.
Daarnaast verzoekt de commissie de staf haar te informeren over de huidige stand van zaken van behandeling in de Tweede Kamer.

5. Dubbele nationaliteit van defensiepersoneel en ITAR

Internationale Veiligheidsstrategie

De commissie besluit de brief van de minister van Defensie van 12 augustus jl. voor kennisgeving aan te nemen.
Daarnaast besluit de commissie de status van toezegging T02295 als voldaan te beschouwen.

6. Halfjaarlijks rappel toezeggingen Defensie

Begrotingsstaten Defensie 2016

De commissie besluit de status van toezeggingen T02300, T02303, T02116, T02009 en T02301 (ongewijzigd) als openstaand te beschouwen.
Daarnaast besluit de commissie de status van toezegging T02304 (ongewijzigd) als deels voldaan te beschouwen.

7. Halfjaarlijks rappel toezeggingen Buitenlandse Zaken

Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2016

De commissie besluit de status van toezegging T02305 (ongewijzigd) als openstaand te beschouwen.

8. Terugkoppeling GBVB/GVDB conferentie 3-4 september in Bratislava

Interparlementaire Conferentie Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid

Commissievoorzitter Schrijver (PvdA) en het Lid Lintmeijer (GroenLinks) geven een mondelinge terugkoppeling van de conferentie.
Daarnaast stelt de commissievoorzitter voor de zogeheten "roadmap" van de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid aangaande het implementatieplan op het terrein van veiligheid en defensie van de EU na verschijning (toegezegd in september) - eventueel samen met de global strategy - te agenderen.

9. Rusland

De commissievoorzitter geeft een mondelinge terugkoppeling van zijn ontmoeting met de Ambassadeur van de Russische Federatie in Nederland.

10. Rondvraag

De commissie maakt kennis met de nieuwe griffier van de commissie, de heer Luuk van Luijk.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman