Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 13 september 2016
1.
34383

Implementatie EU-richtlijn bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
34236

Implementatie richtlijn minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 27 september 2016.

3.
33799

Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs

De commissie stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

4.
34356 (R2064) / 34359

Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding; Intrekken Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag ten aanzien van beide wetsvoorstellen op 4 oktober 2016.

NB: De commissie BIZA/AZ heeft op 13 september 2016 de schriftelijke behandeling beëindigd van wetsvoorstel 34358 m.b.t. het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd. De plenaire behandeling zal t.z.t. samenlopen met de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34356 (R2064) en 34359.

5.
T02338

Toezegging De Kamer informeren over de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) over de netwerkstoring bij de Rechtspraak (34.059, 34.138 en 34.212)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

6.
34224, D

Verslag van een schriftelijk overleg inzake mogelijk foutieve woordkeuze in Wet bescherming erfgenamen tegen schulden; Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

De commissie besluit de brief van 29 augustus 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

7.
34300 VI, V

Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2016

De commissie besluit de brief van 2 september 2016 over de instelling van de Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand voor kennisgeving aan te nemen.

8.
T02339

Toezegging Toezenden rapport PricewaterhouseCoopers over P&M-onderzoek (34.485 VI)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

9.
E150041, E150042 en E150043 [aangehouden]

Commissiemededeling: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel; Voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen; Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 27 september 2016.

10.
32317, GU [aangehouden]

Brief inzake Europees aanhoudingsbevel; JBZ-Raad

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 27 september 2016.

11.
Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt wetsvoorstel 34442 (Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening) op de termijnbrief voor procedure te agenderen op 27 september 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren