Korte aantekeningen vergadering Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 27 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160027 - Voorstel voor een verordening inzake uniforme beschermingsnormen en rechten voor vluchtelingen en personen die vallen onder subsidiaire bescherming (Kwalificatieverordening)

-
Rondvraag

De commissie besluit de inbrengdatum bij de Europese voorstellen E160026, E160027, E160028 (Tweede pakket herziening GEAS) en E160025 (Gemeenschappelijk EU-hervestigingskader), oorspronkelijk voorzien voor 4 oktober 2016, te verplaatsen dinsdag 11 oktober 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren