Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 27 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160020 - Voorstel voor een verordening betreffende de samenwerking tussen nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming

- E160018, E160019 en E160020

Voorstel voor een verordening betreffende de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie op basis van nationaliteit, woonplaats of plaats van vestiging binnen de eengemaakte markt; Voorstel voor een verordening betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten; Voorstel voor een verordening betreffende de samenwerking tussen nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 4 oktober 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren