Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 4 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160035 - Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds

- E160034, E160035 en E160036

CETA-voorstellen

De fracties van D66 (Stienen), SP (Van Apeldoorn), PvdA (Schrijver), GroenLinks (Lintmeijer), SGP (Van Dijk) en PvdD (Koffeman) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken ten aanzien van deze Europese voorstellen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk