Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 4 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160020 - Voorstel voor een verordening betreffende de samenwerking tussen nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming

- E160018, E160019 en E160020

Voorstel voor een verordening betreffende de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie op basis van nationaliteit, woonplaats of plaats van vestiging binnen de eengemaakte markt; Voorstel voor een verordening betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten; Voorstel voor een verordening betreffende de samenwerking tussen nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Wezel). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren