Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 11 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160035 - Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds

- Nadere procedure CETA-voorstellen

De commissie besluit na de beantwoording door de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, t.a.v. de voorstellen voor Raadsbesluiten - COM(2016)470, 443 en 444 - betreffende het handelsverdrag tussen Canada en de EU en haar lidstaten (CETA), per e-mail in de commissie te inventariseren of fracties nog nadere behandeling wensen op de vergaderdag van dinsdag 25 oktober 2016. Reden hiervoor is het herfstreces op dinsdag 18 oktober en de beoogde ondertekening van het verdrag op 27 oktober a.s..