Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 25 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160035 - Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds

- Bespreking schriftelijk overleg CETA-voorstellen

De commissie besluit dat fracties tot 8 november a.s. de gelegenheid hebben om na te gaan of er behoefte is aan nader schriftelijk overleg t.a.v. de voorstellen voor Raadsbesluiten - COM(2016)470, 443 en 444 - betreffende het handelsverdrag tussen Canada en de EU en haar lidstaten (CETA). Als die er op 8 november a.s. niet blijkt te zijn, wordt daarmee de behandeling van de voorliggende CETA-voorstellen afgerond.