Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 8 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160035 - Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds

- Bespreking schriftelijk overleg CETA-voorstellen

Verslag van een schriftelijk overleg inzake CETA-verdrag; EU-voorstellen: Handelsverdrag tussen Canada en de EU en haar lidstaten (CETA) COM(2016)443, 444 en 470

De commissie neemt het verslag van een schriftelijk overleg inzake het CETA-verdrag (34 580, A) voor kennisgeving aan, en besluit de goedkeuringswet bij dit verdrag af te wachten.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk