Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 8 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130019 - Voorstel voor een verordening betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ

-
Invulling parlementaire controle op Europol

De commissie bespreekt de vragenlijst van het Slowaaks parlementaire voorzitterschap over de inrichting van de Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) van Europol. De commissie besluit zich aan te sluiten bij de beantwoording van deze vragenlijst door de commissie V&J van de Tweede Kamer. Geen van de aanwezige leden is in de gelegenheid om deel te nemen aan de interparlementaire conferentie van de LIBE commissie van het Europees Parlement op 28 november 2016 getiteld: "Europol and its parliamentary scrutiny in the framework of EU Internal Security policies ".


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren