Korte aantekeningen vergadering commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 8 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160008 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en gegevens over weigering van toegang ten aanzien van derdelanders die de buitengrenzen van de EU overschrijden

- 32317, GZ

Bespreking verslag van de JBZ-Raad van 13-14 oktober 2016, onderdeel Europees Openbaar Ministerie (E130041)

De commissies besluiten het verslag van de JBZ-raad van 13-14 oktober 2016 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren