Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 13 december 2016
1.
34550 X

Begrotingsstaten Defensie 2017

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk op 20 december 2016.

2.
34550 XVII

Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017

De commissie brengt onder voorbehoud blanco eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 19 of 20 december 2016 (afhankelijk van de Kamer agenda).

3.
E160047

Commissiemededeling: Europees Defensie Actieplan

De commissie besluit dit voorstel van de Europese Commissie inzake het Europees Defensie Actieplan aan te houden totdat het BNC-fiche is ontvangen en deze stukken dan in gezamenlijkheid in procedure te brengen.

4.
Selectie prioriteiten Europees Werkprogramma 2017 op beleidsterrein commissie BDO

Werkprogramma 2017 van de Europese Commissie

De commissie besluit de volgende onderwerpen als prioritair te selecteren uit het Werkprogramma 2017 van de Europese Commissie:

- Uitvoering van de 'Handel voor iedereen'-strategie;
- Uitvoering van de integrale EU-strategie;
- EU-strategie voor Syrië;
- EU-Afrika-partnerschap: nieuwe impulsen.

5.
Mededelingen en informatie

De Leden Knip (VVD), Van Kappen (VVD) en Schaper (D66) geven een mondelinge terugkoppeling van de bijeenkomst van de NAVO Parlementaire Assemblee die in de tweede week van december jl. in Washington werd gehouden.

6.
Rondvraag

De griffier van de commissie meldt dat het College van Senioren heeft ingestemd met het memo inzake de werkwijze van de behandeling van verdragen in de Eerste Kamer, die op 6 december jl. in de commissie BDO was behandeld. Deze werkwijze gaat na het kerstreces van start.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk