Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 20 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160027 - Voorstel voor een verordening inzake uniforme beschermingsnormen en rechten voor vluchtelingen en personen die vallen onder subsidiaire bescherming (Kwalificatieverordening)

-
32317, HG

JBZ-Raad

De commissie neemt het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 december 2016 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren