Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken (EZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 17 januari 2017
1. Toekomstbestendige wetgeving en een toekomstbestendig wetgevingsproces

Brief van de ministers van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie van 16 december 2016 (verslag schriftelijk overleg 33009, F)

De commissies besluiten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

2. Commissiemededeling volgende stappen naar een Europese data-economie

De commissies besluiten deze Commissiemededeling (COM(2017)9) in behandeling te nemen. Zij besluiten inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 7 februari 2017 en stellen voor dat te doen in een gecombineerde vergadering van de commissies V&J, I&A/JBZ en EZ. Door de commissies I&A/JBZ en V&J is besloten op genoemde datum inbreng te leveren voor schriftelijk overleg inzake de aan deze mededeling gerelateerde voorstellen van de Europese Commissie inzake strengere privacyregels (COM(2017)7, COM(2017)8 en COM(2017)10).


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer