Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 17 januari 2017
1.
33852 (R2023)

Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar

De commissie stelt voor op dinsdag 14 februari 2017 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

2.
T02153

Toezegging Kamer informeren over maatregelen opvang vluchtelingen (34.300)

De commissie besluit toezegging T02153 als voldaan te beschouwen en zij neemt de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 december 2016 over toezegging T02153 om de arrangementen voor de opvang van vluchtelingen binnen de bestaande regels uit te werken voor kennisgeving aan.

3.
Nieuwe Commissievoorstellen ter versterking van het Schengeninformatiesysteem (SIS)

De commissie besluit de bespreking van het agendapunt aan te houden tot dinsdag 31 januari 2017.

4.
Invulling parlementaire controle op Europol

De commissie stemt in met het voorstel over de inrichting van de Europol JPSG zoals voorgesteld door de Troika Working Group. Zij ziet thans geen aanleiding voor nadere afstemming hierover met de commissie V&J van de Tweede Kamer.

5.
Werkwijze behandeling verdragen in Eerste Kamer

De commissie neemt kennis van de aangepast werkwijze van de behandeling van de (stilzwijgende) goedkeuring, verlenging, wijziging of intrekking van verdragen in de Eerste Kamer.

6.
Rondvraag

De commissie stemt in met een voorstel van het Lid Stienen (D66) tot het voorbereiden van een technische briefing door vertegenwoordigers van de Europese Commissie over het pakket GEAS II. De commissie verzoekt de ambtelijke ondersteuning de voorbereiding van de briefing ter hand te nemen en deze zo mogelijk vóór het mondelinge overleg van 21 februari 2017 te doen plaatsvinden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren