Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 17 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160053 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)

- Voorstel voor een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)

De commissies besluiten - op voorstel van de fractie van GroenLinks (Lintmeijer namens Strik) - het voorstel in behandeling te nemen (wordt E-dossier E160053). Op 7 februari 2017 wordt inbreng voor schriftelijk overleg geleverd.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren