Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 24 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160046 - Voorstel voor een richtlijn inzake hybride mismatches met derde landen

-
EU-pakket vennootschapsbelastingen

Het lid Van Rij (CDA) levert inbreng voor nader schriftelijk overleg over het CCTB- en het CCCTB-voorstel.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren