Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 januari 2017
1.
34218

Wet continuïteit ondernemingen I

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 14 februari 2017.

2.
34550 VI , J

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de stand van zaken van toezeggingen; Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2017

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 31 januari 2017.

3.
E150041, E150042, E150043

Commissiemededeling: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel; Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud; Voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen

De commissie besluit de bespreking van de reactie van de Europese Commissie op nadere vragen aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer de antwoorden van de minister van Economische Zaken ontvangen zijn. De commissie zal de minister van Economische Zaken per brief vragen wanneer de Kamer deze antwoorden mag ontvangen, gelet op de reeds verlopen beantwoordingstermijn.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren