Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 31 januari 2017
1.
Nieuwe Europese documenten circulaire economie

De commissies besluiten de Europese documenten COM(2017)33 en COM(2017)38 in behandeling te nemen.
De commissies besluiten tevens inbreng te leveren voor schriftelijk overleg één week nadat de BNC-fiches inzake de COM-documenten zijn ontvangen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer