Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 31 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170005 - Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

- Nieuwe Europese documenten circulaire economie

De commissies besluiten de Europese documenten COM(2017)33 en COM(2017)38 in behandeling te nemen.
De commissies besluiten tevens inbreng te leveren voor schriftelijk overleg één week nadat de BNC-fiches inzake de COM-documenten zijn ontvangen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer