Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 7 februari 2017
1.
29521

Nederlandse deelname aan vredesmissies

De commissie besluit de plenaire vergadering te adviseren de brief van 7 oktober 2016 van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Veiligheid en Justitie inzake de voortzetting van de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in 2017 voor kennisgeving aan te nemen, tenzij de fractie van D66 (Schaper) vóór donderdag 9 februari a.s. aangeeft in schriftelijk overleg te willen treden met de regering.

2.
E160033

Gezamenlijke mededeling: Elementen voor een EU-breed strategisch kader voor steun aan de hervorming van de veiligheidssector

De commissie neemt de beantwoording van de minister t.a.v. het EU voorstel 'Elementen voor een EU-breed strategisch kader voor steun aan de hervorming van de veiligheidssector' (JOIN (2016) 31 final) d.d. 5 juli 2016 voor kennisgeving aan.

3.
E160047

Commissiemededeling: Europees Defensie Actieplan

De commissie besluit op 21-02-2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

4.
EU prioriteiten 2017

De commissie besluit vanaf heden de geannoteerde agenda's en verslagen van de Raad Buitenlandse Zaken, de Defensieraad en de Raad Buitenlandse Zaken over Handel aan de commissieagenda toe te voegen - onder de 'mededelingen en informatie' - indien er zaken instaan t.a.v. de door deze commissie prioritair geselecteerde voorstellen uit het werkprogramma van de Europese Commissie van 2017.

5.
Evaluatie Ambassadeursconferentie

Tijdens de vergadering wordt de Ambassadeursconferentie die op woensdag 1 februari 2017 in de Ridderzaal werd gehouden, geëvalueerd. De reacties van de Leden zijn zeer positief. De feedback van de Leden wordt meegenomen in de ambtelijke evaluatie met de Tweede Kamer en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en zal nog aan de commissie worden teruggekoppeld.

6.
Mededelingen en informatie

De mededelingen en informatie geven geen aanleiding tot het stellen van vragen of het plaatsen van opmerkingen.

7.
Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk