Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 7 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170006 - Voorstellen voor Verordeningen inzake aanpassing comitologie post-Lissabon (PRAC – delegatie/uitvoering)

- E170006

Voorstellen voor Verordeningen inzake aanpassing comitologie post-Lissabon (PRAC – delegatie/uitvoering)

De commissie stemt in met het ambtelijke voorstel voor de invulling van een technische briefing en een deskundigengesprek over de modernisering van de comitologieprocedure.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman