Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 7 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170009 - Voorstel voor verordening over het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

-
Nieuwe Commissievoorstellen ter versterking van het Schengeninformatiesysteem (SIS)

De commissie besluit de voorstellen in behandeling te nemen. De fractie van GroenLinks (Strik) levert op 21 februari 2017 inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren