Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 7 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170010 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling, werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles

-
Nieuwe Commissievoorstellen ter versterking van het Schengeninformatiesysteem (SIS)

De commissie besluit de voorstellen in behandeling te nemen. De fractie van GroenLinks (Strik) levert op 21 februari 2017 inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren