Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 7 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160053 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)

- E160053

Voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Strik). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren